(1)
Pérez Latre, M. Juntes De Braços I Diputació Del General (1587-1593): Un Presidi De Cavallers Conspirants Contra Sa Magestat?. Pedralbes 1993, 13, 281-298.