Fuertes Broseta, M. (2020). La relació entre la Diputació i els Estaments com a institucions representatives del Regne de València durant el segle XVII. Una cooperació necessària. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 40, 287–321. https://doi.org/10.1344/PEDRALBES.40.11