Pallàs Villaronga, J. (2015). El treball de les dones, entre la legalitat i la conveniència (segles XVII i XVIII). Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 35, 157–189. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34591