Camprubí, X. (2015). Austriacisme i clandestinitat a la Barcelona ocupada el 1714: noves aportacions sobre la gènesi del pamflet Lealtad Cathalana. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 35, 191–234. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34592