García-Oses, I. (2014). L’ Hospitalet de Llobregat, 1542-1594. Aproximació a l’estudi de la classe benestant. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 34, 399–406. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34648