Marcé Batet, E. (2014). L’ interior de l’habitatge a la Barcelona dels segles XVII i XVIII. Un estudi a partir dels inventaris post mortem. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 34, 407–418. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34649