González Reyes, C. (2011). Els Planella. Barons de Granera i senyors de Talamanca. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 31, 245–253. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34764