Freedman, P., & Gil, X. (2010). El segle xv de Vicens Vives i la nostra època. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 30, 59–79. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34778