Serra i Puig, E. (2010). Vicens Vives i els remences. Tornar-hi a pensar. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 30, 107–119. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34779