Camprobí, X. (2010). Premsa i impremta a Barcelona (1652-1714): l’estamper Rafael Figueró. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 30, 325–331. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34785