Ferrer i Alòs, L. (2008). La diversitat de l’activitat econòmica a la Catalunya moderna: més enllà de la renda feudal. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 28(2), 725–764. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/35374