Espino López, A. (2007). Guerra i defensa en temps de penúria: el cas de Mallorca durant el regnat de Carles II. Algunes notes aproximatives. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 27, 261–292. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/35489