Buyreu Juan, J. (2006). Oriol JUNQUERAS I VIES, "Guerra, economia i política a la Catalunya de l’alta edat moderna" ; i "Economia i pensament econòmic a la Catalunya de l’alta edat moderna (1520-1630)". Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 26, 383–390. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/35508