Parisi, I. (2004). La correspondencia cifrada entre el rey Fernando el Católico y el embajador Joan Escrivà de Romaní i Ram. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 24, 55–116. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/35612