Gil Pujol, X. (1998). El discurs reialista a la Catalunya dels Àustries fins el 1652, en el seu context europeu. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18(2), 475–487. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37250