Miralles Jori, E. . (1997). L’ historiador Antoni Viladamor i el seu entorn familiar: notes biogràfiques. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 17, 121–152. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37292