Ferrer Alòs, L. . (2021). L’evolució de la població de Catalunya als segles XVI i XVII. Estancament, crisi i creixement. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 41, 91–142. https://doi.org/10.1344/pedralbes2021.41.3