García-Oses, I. (2021). Indicadors de riquesa i de desigualtats en el món artesanal de Barcelona als segles XVI i XVII. Dots i famílies en el gremi de terrissers. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 41, 143–164. https://doi.org/10.1344/pedralbes2021.41.4