Pitarch López, J. ., & Quílez Mata, J. L. (1993). El conflicte entre el veguers de Tarragona; maig-juliol 1613: un arquetipus clàssic de competències entre jurisdiccions. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13(1), 119–123. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37884