de la Fuente de Pablo, P. . (1993). Notes preliminars per a l’estudi de la capitania de fronteres de Perpinyà. Anàlisi de diferents aspectes organitzatius (ss.XVI-XVII). Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13(1), 137–141. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37886