de Montagut Estragués, T. (1993). Notes per a l’estudi del mestre racional de la Cort, al segle XV. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13(2), 45–54. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38419