Salavert Fabiani, V. L. (1993). La institucionalització de l’activitat científica al regne de València (segles XVI-XVII). Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13(2), 395–405. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38474