Molas Ribalta, P. (1989). L’ etapa final del Consolat del Pont de Campdera. Un tribunal tècnic de la indústria drapera a Barcelona. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 9, 139–156. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38569