Bada, J. (1988). La vida religiosa popular a Catalunya a l’època de Carles III (1). Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 8(2), 459–478. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38732