Vila Gili, M. C. (1988). Manifestaciones religiosas a través de la artesanía popular: els goigs i les mides. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 8(2), 479–484. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38733