Serra i Puig, E. (1987). Els Gassol. De cavallers de Tremp a protonotaris del Consell d’Aragó. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 7, 43–77. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38851