Padrós i Estivill, J. A. (1987). L’ àrea d’influència econòmica d’Olot a mitjan segle XVI: una aproximació al creixement Olotí del cinc-cents. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 7, 229–232. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38859