Mora i Vila, M. T. (1987). Societat i Economia: Calella, 1737-1758. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 7, 257–261. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38865