Sánchez Marcos, F. (1981). El apoyo de Cataluña a don Juan de Austria en 1668-69. ¿La hora de la periferia?-. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 1, 127–165. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/39149