Pérez Latre, M. (1993). Juntes de Braços i Diputació del General (1587-1593): un presidi de cavallers conspirants contra sa magestat?. Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13(1), 281–298. Retrieved from https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/39334