Vidal, Josep Juan. 2013. “Les conseqüències De La Guerra De Successió: Nous Imposts a La Corona d’Aragó, Una Penalització O Un Futur Impuls Per Al Creixement econòmic?”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 33 (December):267-313. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34706.