Freedman, Paul, and Xavier Gil. 2010. “El Segle Xv De Vicens Vives I La Nostra època”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 30 (December):59-79. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34778.