Gil Pujol, Xavier. 1998. “El Discurs Reialista a La Catalunya Dels Àustries Fins El 1652, En El Seu Context Europeu”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 18 (2):475-87. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37250.