Ferré Gispets, David. 2021. “Els Gremis Manresans I El Suplement Del Servei De Bagatges (1738-1741). Pressió Militar, resistència I Litigi a La Catalunya borbònica”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 41 (December):327-60. https://doi.org/10.1344/pedralbes2021.41.10.