Simón Tarrés, Antoni, and Antonio Espino López. 1993. “Les Institucions I Formes d’organització Militar Catalanes Abans De La Guerra Dels Segadors”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 13 (1):143-50. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37887.