de Montagut Estragués, Tomàs. 1993. “Notes Per a l’estudi Del Mestre Racional De La Cort, Al Segle XV”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 13 (2):45-54. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38419.