Vila Gili, M. Carmen. 1988. “Manifestaciones Religiosas a través De La artesanía Popular: Els Goigs I Les Mides”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 8 (2):479-84. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38733.