Riera i Mora, Anna. 1988. “Les Festes Religioses En El Regnat De Carles III: El Cas Particular De Barcelona (1770-1785)”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 8 (2):605-14. https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38746.