Garcia Domingo, Enric, and Inma González Sánchez. 2018. “Les Drassanes Reials De Barcelona, Un Edifici Medieval I Modern. Desenvolupament I Resultats d’un Projecte De Recerca arqueològic I històric”. Pedralbes. Revista d’Història Moderna 38 (December):115-37. https://doi.org/10.1344/pedralbes2018.38.4.