Freedman, P. and Gil, X. (2010) “El segle xv de Vicens Vives i la nostra època”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 30, pp. 59–79. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34778 (Accessed: 5June2023).