Serra i Puig, E. (2010) “Vicens Vives i els remences. Tornar-hi a pensar”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 30, pp. 107–119. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34779 (Accessed: 29February2024).