Callado Estela, E. (2010) “Fray Pedro de Urbina, un franciscano para la embajada concepcionista filipina de 1652”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 30, pp. 207–244. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34784 (Accessed: 19April2024).