Camprobí, X. (2010) “Premsa i impremta a Barcelona (1652-1714): l’estamper Rafael Figueró”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 30, pp. 325–331. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/34785 (Accessed: 19April2024).