Gil Pujol, X. (1998) “El discurs reialista a la Catalunya dels Àustries fins el 1652, en el seu context europeu”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 18(2), pp. 475–487. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37250 (Accessed: 23May2024).