Miralles Jori, E. . (1997) “L’ historiador Antoni Viladamor i el seu entorn familiar: notes biogràfiques”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 17, pp. 121–152. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37292 (Accessed: 29November2023).