García-Oses, I. (2021) “Indicadors de riquesa i de desigualtats en el món artesanal de Barcelona als segles XVI i XVII. Dots i famílies en el gremi de terrissers”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 41, pp. 143–164. doi: 10.1344/pedralbes2021.41.4.