de la Fuente de Pablo, P. . (1993) “Notes preliminars per a l’estudi de la capitania de fronteres de Perpinyà. Anàlisi de diferents aspectes organitzatius (ss.XVI-XVII)”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13(1), pp. 137–141. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/37886 (Accessed: 14June2024).