de Montagut Estragués, T. (1993) “Notes per a l’estudi del mestre racional de la Cort, al segle XV”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 13(2), pp. 45–54. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38419 (Accessed: 16April2024).