Vila Gili, M. C. (1988) “Manifestaciones religiosas a través de la artesanía popular: els goigs i les mides”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 8(2), pp. 479–484. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38733 (Accessed: 19April2024).