Serra i Puig, E. (1987) “Els Gassol. De cavallers de Tremp a protonotaris del Consell d’Aragó”, Pedralbes. Revista d’Història Moderna, 7, pp. 43–77. Available at: https://revistes.ub.edu/index.php/pedralbes/article/view/38851 (Accessed: 18May2024).